Tips til forarbeid: Snakk opp prosjektet! - Skapia