Alle må føle eierskap til komponeringsprosessen - Skapia