Musikk laget av barn spilles på klokkespillet under Kulturnatt Fredrikstad - Skapia