Klokkespillet i Kristiansand Domkirke spiller musikk komponert av 6. klassinger - Skapia