Konsert på Barnas Ultima-dag: Regnbuehavet - Skapia