Sparebankstiftelsen DNB støtter Skapia videre - Skapia