Skapia blir kompetansepartner for Dissimilis - Skapia