Prosperastiftelsen støtter Stiftelsen Veslefrikk med et pro bono team - Skapia