I hele sommer fremføres vinnerverket på klokkespillet i Oslo rådhus - Skapia